山居百詠其八

山居茅瓦竹為椽,
守道安貧樂自然。
盡日閉關無別事,
長伸兩腳枕雲眠。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 008

Sơn cư mao ngoã trúc vi chuyên,
Thủ đạo an bần lạc tự nhiên.
Tận nhật bế quan vô biệt sự,
Trường thân lưỡng cước chẩm vân miên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tre lau kết nên am,
Giữ đạo an nhiên vui tháng ngày,
Cửa đóng thanh nhàn không việc khác,
Duỗi chân nằm ngủ gối thang mây.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi tre lau dựng mái am
Sống nghèo giữ đạo chẳng lo toan
Cửa gài suốt buổi đâu công việc
Duỗi cẵng nằm ngơi cũng thật nhàn

15.00
Trả lời