Suối Xà Ẩm sóng kêu như sấm
Đồi Cọp trơn trời ám núi mờ
Khắp mọi nơi trung nguyên không có
Thương anh qua Cửa Quỷ trơ vơ

tửu tận tình do tại