Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/02/2008 14:39 bởi Vanachi
Tôn Thục 孫淑, người đời Đường.