Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2015 15:27

Ớ ớ Hằng Nga dám hỏi đon,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Đường qua Đông Hớn bao nhiêu dặm,
Nẽo lại Tây Di ước mấy hòn?
Trộm thuốc trường sanh đà bấy lượng,
Có chồng Hậu Nghệ đặng nhiêu con?
Ba mươi mồng một đi đâu vắng,
Hay có tư tình với nước non.