Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2013 15:32

Danh chẳng tham mà lợi chẳng mê,
Ấy gang hay sắt hỡi Di Tề?
Gặp xe vua Võ tay cầm lại,
Thấy thóc nhà Châu mặt ngoảnh đi.
Cô Trúc hồn về sương mịt mịt,
Thú Dương danh để đá tri tri.
Cầu nhơn chỉ đắc nhơn mà chớ,
Chẳng oán ai, ai lại oán chi.


Bá Di, Thúc Tề là con vua Cô Trúc. Khi Võ vương kéo quân phạt Trụ vương, Bá Di và Thúc Tề ra cản đầu ngựa can vua Võ. Võ vương không nghe, sau khi diệt trụ rồi lên ngôi lập nên nhà Chu. Bá Di, Thúc Tề không ăn gạo nhà Chu, kéo nhau lên núi Thú Dương hái rau vi mà ăn thay cơm, sau hai ông nhịn ăn rau nhà Chu mà chết.