Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 23:09

Ngựa xe ai đó chớ cười tôi,
Ngang dọc giang hồ đủ thú vui.
Hít gió hôn trăng nên trớt mũi,
Hờn mưa giận nắng hoá cong mui.
Trải lòng đỡ dưới vì lo nước,
Dày mạn thêm cao chẳng sợi mòi.
Chèo chống tha hồ ba chú lính,
Còn hà có cắn có người hui.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007