Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 23:26

Chỉ biết tiền thôi có biết gì,
Bụng to mà miệng tỉ tì ti.
Chành bành ra rứa đeo ăn mãi,
Đút nhét vô hoài chẳng nói chi.
Làm tướng đời mô còn tiếng lại?
Để quân trẻ nó cứ thu đi!
Bấy lâu lúc lắc coi chừng đã,
Chừng đã đầy thời phải đập mi.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007