Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 17:30 bởi Vanachi
Tôn Thù 孫洙 tự Cự Nguyên, chưa gia quan đã đỗ tiến sĩ. Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) ông làm quan tới chức Hàn lâm học sĩ, chết tại chức. Từ của ông còn lưu lại không mấy, song rất có tiếng.