楊柳枝其五

十首當年有舊詞,
唱青歌翠幾無遺。
未曾得向行人道,
不謂離情莫折伊。

 

Dương liễu chi kỳ 5

Thập thủ đương niên hữu cựu từ,
Xướng thanh ca thúy kỷ vô di.
Vị tằng đắc hướng hành nhân đạo,
Bất vị ly tình mạc chiết y.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bài từ xưa thoảng màu dương liễu
Hát ru ai âm điệu chia ly
Nếu chưa từng tiễn người đi
Chưa từng xa cách đừng truy bẻ cành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mười gốc bây giờ phú trước ghi,
Mấy lần chẳng mất, khúc lâm ly.
Ví chưa hướng đến người xa biệt,
Không biệt ly tình, chớ bẻ chi !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay mười bài có lời thơ cũ
Ngợi biếc xanh vài đã thất truyền
Chưa từng hướng kẻ đi đường
Ly tình đừng nói họ không bẻ cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời