Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 21:08 bởi tôn tiền tử
Tôn Hoa 孫華 tự Nguyên Thực 元實, người Vĩnh Gia, Chiết Giang, cuối đời Nguyên đầu Minh. Ông tinh thông thơ văn, kinh sử, y thuật, được tiến cử làm Y học giáo thụ, ở trong một gác nhỏ, sưu tầm các danh tác thư pháp, hoạ,... Ông chữ không có mực giấy tốt không viết, rượu không thanh khiết không uống, người không hiền không kết giao, sống tới hơn 80 tuổi.