Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Phong Kiều (2)

Một số bài cùng từ khoá

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:09

楓橋夜泊

畫船夜泊寒山寺,
不信江楓有客愁。
二八蛾眉雙鳳吹,
滿天明月按涼州。

 

Phong Kiều dạ bạc

Hoạ thuyền dạ bạc Hàn Sơn tự,
Bất tín giang phong hữu khách sầu.
Nhị bát nga my song phụng xuý,
Mãn thiên minh nguyệt án Lương Châu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chùa Hàn Sơn thuyền neo đêm nghỉ đỗ
Dưới hàng phong nào biết có khách sầu
Thổi tiêu phượng là mày ngài mười sáu
Trăng đầy trời như trong khúc Lương Châu

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nửa đêm đậu bến Hàn San tự
Ai biết bờ phong có khách sầu
Em độ trăng tròn nâng sáo phụng
Cả trời trăng sáng rực Lương Châu

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Bên chùa Hàn San đêm thuyền đậu,
Khó tin bờ phong có khách sầu.
Giai nhân đôi tám thổi sáo phượng,
Đầy trời trăng tỏ rọi Lương Châu,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời