正月十五日夜【元夕】

火樹銀花合,
星橋鐵鎖開。
暗塵隨馬去,
明月逐人來。
遊妓皆穠李,
行歌盡落梅。
金語不禁夜,
玉漏莫相催。

 

Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ [Nguyên tịch]

Hoả thụ ngân hoa hợp,
Tinh kiều thiết toả khai.
Ám trần tuỳ mã khứ,
Minh nguyệt trục nhân lai.
Du kỹ giai nùng lý,
Hành ca tận “Lạc mai”.
Kim ngữ bất cấm dạ,
Ngọc lậu mạc tương thôi.

 

Dịch nghĩa

Mọi cây đều treo đèn sáng, hoa bạc, kết hợp với nhau,
Cầu dẫn vào kinh thành đèn nhiều như sao sa đã mở khoá sắt.
Bụi mờ dưới vó ngựa,
Trăng sáng như đi theo người.
Đào hát ăn mặc trang sức đẹp dự hội,
Vừa đi vừa hát bài “Mai hoa lạc”.
Đó là đêm mà lính ngự lâm không ngăn cấm ai,
Đồng hồ ngọc cũng không thôi thúc vội vã.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi cây đều đèn hoa kết hợp
Cầu vào thành choáng ngợp sao sa
Bụi mờ vó ngựa tung ra
Trăng như theo bóng người ta trên đàng
Đào hát mặc thời trang đẹp đẽ
Vừa đi vừa ca rõ "Lạc mai"
Ngự lâm không cấm cản ai
Đồng hồ ngọc cũng không nài mau lên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây treo đèn sáng, kết màu hoa,
Cầu dẫn thành đèn sao mở ra.
Vó ngựa bụi mờ đường dưới phố,
Trăng soi đường sá theo người xa.
Ca nhi trang điểm đẹp vào hội,
Vừa hát vừa đi “Mai lạc hoa”.
Lính ngự lâm không ai cấm cản,
Đồng hồ ngọc chẳng thúc thôi ta.

15.00
Trả lời