Mọi cây đều đèn hoa kết hợp
Cầu vào thành choáng ngợp sao sa
Bụi mờ vó ngựa tung ra
Trăng như theo bóng người ta trên đàng
Đào hát mặc thời trang đẹp đẽ
Vừa đi vừa ca rõ "Lạc mai"
Ngự lâm không cấm cản ai
Đồng hồ ngọc cũng không nài mau lên

tửu tận tình do tại