赤壁懷古

新破荊州得水軍,
鼓行夏口氣如雲。
千艘已共長江嶮,
百勝安知赤壁焚。
觜距方強要一斗,
君臣已定勢三分。
古來伐國須觀釁,
意突成功所未聞。

 

Xích Bích hoài cổ

Tân phá Kinh Châu đắc thuỷ quân,
Cổ hành Hạ Khẩu khí như vân.
Thiên tao dĩ cộng Trường Giang hiểm,
Bách thắng an tri Xích Bích phần.

Tuy cự phương cường yêu nhất đấu,
Quân thần dĩ định thế tam phân.
Cổ lai phạt quốc tu quan hấn,
Y đột thành công sở vị văn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vừa phá Kinh Châu được thuỷ quân
Trống rền Hạ Khẩu thế mây tuôn
Ngàn thuyền cộng với Trường Giang hiểm
Thiêu tan Xích Bích thắng bao phần
Thuyền kết, binh uy quyết đấu phân
Quân thần định hẳn thế ba chân
Xưa nay đánh giặc tìm sơ hở
Ôi chợt thành công được mấy lần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vinh

Vừa phá Kinh Tương đoạt thuỷ quân
Cờ xuôi Giang Khẩu tựa mây vần
Trường Giang dằng dặc ngàn thuyền chiến
Xích Bích thành tro mộng võ thần
Quân thần đồng sức nơi tiền tuyến
Thiên hạ từ nay định ba phần
Phát binh chẳng hiểu về đối thủ
Xưa nay may thắng chẳng mấy lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời