Qua ngàn dặm thuyền đi chưa đến Sở
Bỗng nghe toàn giọng Sở hát "Trúc chi"
Tuy phân biệt tiếng líu lo Sở ngữ
Trăng đầy sông gió nổi móc rơi đầy

tửu tận tình do tại