13.00
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Giang Yêm (3 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
Tạo ngày 24/03/2006 15:58 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/03/2007 15:30 bởi Vanachi
Theo Nhạc phủ quảng ký thì Tô Tiểu Tiểu 蘇小小 người Nam Tề đời Lục triều, là danh kỹ tài hoa đất Tiền Đường, nàng có số phận rất bi thảm. Mộ của nàng nay vẫn còn ở Tây Lăng, bên sông Tiền Đường.