Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Đăng bởi karizebato vào 07/06/2009 09:08

Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương


Thức cho xong bài thơ
Mai sớm ra đi
Cài hờ lên cửa tặng


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston 2004