Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 03:30

Tặng Lê Hữu Khoá và Bích Anh

Khuya rồi, nước đã đầy trăng
Đi về suối bãi sông Hằng, gặp ai?

(Đi về)

Sông Hằng suốt bãi chờ nhau
Cát mòn mỏi cát, mùa hao hớt mùa
Hẹn về, dù nắng dù mưa
Che đầu, sẵn tấm lòng thừa tuyết sương
Đường, đi rồi nhận ra đường
Biển dâu thì đã tỏ tường biển dâu
Tìm người, hỏi gạn chiêm bao
Tưởng người, nhớ buổi nguồn đào vẫy tay
Có xa, cũng dưới trời này
Có xa, cũng nội lòng này, chẳng xa

Nại Hà, cởi cả đi qua
Chỉ trần lai lịch làm da bọc mình
Cõi anh, râu tóc bất bình
Cõi em, em có thuận tình với em?
Dằn lòng, có ấy là thêm
Ít nhiều chi cũng cứ xem như nhiều
Đòi phen toan đẩy cửa liều
Ra cùng thiên hạ vui chiều ngửa nghiêng
Hát ngao, xá mũ, nhặt tiền
Cuộc tan, lau mặt trả mình được sao?

Nguồn đào trôi xuống nhánh đào
Hỏi thăm còn hết chiêm bao chỗ nằm?
Một lời thôi cũng trăm năm
Chiêm bao đi lại chỗ nằm đã quen
Em về, gió cát oà lên
Trăm thương nghìn nhớ vỡ rền thế gian
Trở chiều, ngồi lại cời than
Thổi bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh


1988/2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]