Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 22:34

Đi đến đó, dường như ta có hẹn
Hẹn cùng ai, không nhớ rõ là ai

Đi đến đó, lòng khô như trái rỗng
Khua rụng rời nỗi đói khát trần ai

Chiều nay trời nắng gắt...
Chiều nay trời mưa dầm...

Quán vắng vẻ, không ai người đến gặp
Ngọn đèn như nỗi đợi thiên thu

Lỗi tự mình, lỗi tự mình thôi
Đã chẳng nhớ ra ngày tháng hẹn

Tội cho người, tội bấy cho người
Cũng đến đây chờ chẳng gặp ai

Việc đời lầm lẫn vậy
Hối mấy chẳng hơn gì
Thôi thì hãy cố nán
Cho đáng một lần đi

Chiều nay trời nắng gắt...
Chiều nay trời mưa dầm...

Quán vắng vẻ, ngọn đèn như nỗi đợi
Thiên thu


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minesota, 1995