23.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 19:55

Anh xin em rỡn một ngày
Rồi xin ngừng rỡn suốt ngày hôm sau

(Bùi Giáng)

Một ngày lễ hội anh qua
Nhớ ra, em tới, xa hoa một ngày
Rượu khai quật sẵn phần đây
Bây giờ em chuốc, một mai anh mời
Dẫu quên mặt, vẫn nhớ lời
Hằng tâm ứng trước để rồi tính sau
Người hôm nay, hứa hôm nào
Sách xưa đọc dở xếp vào hậu duyên
Tái hồi lễ hội lưu niên
Ấy sân đại nhạc, ấy miền phồn hoa
Khi xưa em ở lại nhà
Xuân thì nán đủ độ già trái son

Bữa nay lễ hội đang còn...
Bữa sau lễ hội không còn của ta
Khi xưa anh vội lìa nhà
Nôn chơi lễ hội, bỏ qua hẹn chờ
May mà gặp lại bất ngờ
May mà lễ hội còn giờ xa hoa


4.2001

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004