望江南-超然臺作

春未老,
風細柳斜斜。
試上超然臺上看,
半壕春水一城花,
煙雨暗千家。

寒食後,
酒醒卻咨嗟。
休對故人思故國,
且將新火試新茶,
詩酒趁年華。

 

Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác

Xuân vị lão,
Phong tế liễu tà tà.
Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán,
Bán hào xuân thuỷ nhất thành hoa,
Yên vũ ám thiên gia.

Hàn thực hậu,
Tửu tỉnh khước tư ta.
Hưu đối cố nhân tư cố quốc,
Thả tương tân hoả thí tân trà,
Thi tửu sấn niên hoa.


Đài Siêu Nhiên ở Mật Châu, tác giả sửa sang thêm làm nơi nghỉ ngơi, vui chơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa xuân như vẫn còn nguyên
Gió reo nhè nhẹ liễu nghiêng nghiêng bờ
Siêu Nhiên Đài, bước lên cao
Một thành hoa nở bên hào nước xuân
Nhà nhà mưa ám lưng chừng.

Tiết Hàn Thực cũng theo xuân sắp tàn
Tỉnh sau cơn rượu dở dang
Mừng trông người cũ mơ màng nước xưa
Lại khơi ngọn lửa đun trà
Rượu thơ bám lấy tuổi hoa suốt mùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Xuân chưa muộn
Gió nhẹ, liễu la đà
Siên Nhiên đài nọ lên nhìn khắp,
Lưng hồ xuân nước, một thành hoa
Mưa khói phủ ngàn nhà

Qua Hàn thực.
Tỉnh rượu buồn diết da
Chớ gặp người xưa nhớ quê cũ,
Hãy đem lửa mới tử pha trà
Thơ rượu tuổi xuân qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời