Phảng phất từng quen há mộng ư?
Chó gào ríu rít đến chào ta
Lại dân lạ hỏi chuyện chi đó?
Phụ lão dìu nhau đón lão già
Tô Vũ nào mong về Bắc mạc
Quản Ninh từ nguyện cõi Liêu xa
Lĩnh Nam đầy rượu vui ngày tháng
Đất Trích nhà quan đợi tuổi già


Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)