上元侍宴

淡月疏星繞建章,
仙風吹下御爐香。
侍臣鵠立通明殿,
一朵紅雲捧玉皇。

 

Thượng nguyên thị yến

Đạm nguyệt sơ tinh nhiễu Kiến Chương,
Tiên phong xuy há ngự lô hương.
Thị thần hộc lập Thông Minh điện,
Nhất đoá hồng vân phủng Ngọc Hoàng.

 

Dịch nghĩa

Sao thưa, trăng nhạt vây quanh điện Kiến Chương,
Gió tiên thổi làm ngát mùi hương của lò trầm nơi cung đình.
Các quan hầu đứng như hàng chim hộc ở điện Thông Minh,
Như một vầng mây hồng nâng Ngọc Hoàng.


Thượng nguyên tức tết nguyên tiêu, ngày rằm tháng giêng âm lịch.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trăng lạnh sao thưa lầu Kiến Chương
Gió xuân thổi lộng ngự lô hương
Bá quan đứng trước Thông minh điện
Sáng rực mây son đón Thánh hoàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa và chú thích Thượng nguyên thị yến

Thượng nguyên thị yến
Dịch nghĩa:
Sao thưa, trăng nhạt vây quanh điện Kiến Chương,
Gió tiên thổi làm ngát mùi hương của lò trầm nơi cung đình.
Các quan hầu đứng như hàng chim hộc ở điện Thông Minh
Như một vầng mây hồng nâng đức Ngọc Hoàng.

Chú thích:
Kiến Chương: tên cung điện của nhà Hán ở Trường An.
Thông Minh: tên cung điện nhà Tống.
Thượng nguyên: tức Nguyên tiêu, Ngày rằm tháng giêng âm lịch

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Trăng sao quanh điện tỏ như gương,
Gió thoảng mùi tiên xuống lọ hương;
Chầu chực sân rồng đàn hộc đứng,
Mây hồng một đám rợp ngai vàng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng nhạt sao thưa quanh Kiến Chương,
Gió tiên trầm bốc ngát mùi hương.
Bá quan hầu đứng Thông Minh điện,
Như đoá mây hồng nâng Ngọc Hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng nhạt sao thưa chiếu điện vàng,
Lò trầm cung khuyết ngát hương tiên.
Sân rồng đàn hộc chầu kim bệ,
Một đoá mây son phụng thánh hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời