Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2014 08:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/08/2014 08:41

上元過祥符僧可久房蕭然無燈火

門前歌舞鬥分朋,
一室清風冷欲冰。
不把琉璃閑照佛,
始知無盡本無燈。

 

Thượng nguyên quá Tường Phù tăng Khả Cửu phòng, tiêu nhiên vô đăng hoả

Môn tiền ca vũ đấu phân bằng,
Nhất thất thanh phong lãnh dục băng.
Bất bả lưu ly nhàn chiếu phật,
Thuỷ tri vô tận bản vô đăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Chính lúc đoàn ca đến cửa thiền
Mới hay gió mát phòng lạnh tanh
Cúng Phật không thắp đèn lối cũ
Bát nhã đèn kia chiếu sáng trưng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Trước chùa đoàn ca múa đua chen
Phòng vắng gió lùa lạnh như băng
Trước Phật không thấy đèn thắp
Biết trí tự sáng không cần đèn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước cửa đoàn ca đến cửa thiền
Một phòng gió mát lạnh băng liền.
Chằng cầm đèn ngọc nhàn soi Phật,
Biết trí sáng trưng đèn chẳng phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Múa ca trước cửa tỏ phân minh,
Gió mát phòng sư lạnh tựa băng.
Chẳng nệ lưu ly đem cúng Phật,
Mới hay Bát Nhã vốn không đèn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời