Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:27

席上代人贈別其二

天上麒麟豈混塵,
籠中翡翠不由身。
那知昨夜香閨裡,
更有偷啼暗別人。

 

Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 2

Thiên thượng kì lân khởi hỗn trần,
Lung trung phỉ thuý bất do thân.
Na tri tạc dạ hương khuê lý,
Canh hữu thâu đề ám biệt nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kỳ lân há ở cao bụi tạp
Phỉ thuý vì đâu nhốt lồng tre
Chốn phòng khuê đêm rồi ai biết
Tiếng khóc thầm ám ảnh người đi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kỳ lân sao ở bụi bờ
Vì đâu phỉ thuý lồng tre giam cầm
Phòng khuê một chút hương thầm
Đêm khuya gởi lại để dành người đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kỳ lân há ở bụi gai,
Vì đâu phỉ thuý nhốt dài lồng tre.
Đêm về ai biết phòng khuê,
Khóc thầm ám ảnh lối về người đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời