Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:27

席上代人贈別其一

淒音怨亂不成歌,
縱使重來奈老何。
淚眼無窮似梅雨,
一番勻了一番多。

 

Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 1

Thê âm oán loạn bất thành ca,
Túng sử trùng lai nại lão hà.
Lệ nhãn vô cùng tự mai vũ,
Nhất phiên quân liễu nhất phiên đa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Âm buồn loạn chẳng thành ca khúc
Trở lại dù bức rức chẳng thôi
Mắt rơi lệ nhiều như mai rụng
Xong một bài lại xót không nguôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng buồn đứt nối lời ca
Trùng lai e cũng đã già còn đâu
Mưa mai như mắt lệ sầu
Một bài hát trọn thêm đau mấy lần

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng buồn loạn đứt nối lời ca,
E buổi trùng lai đã đến già.
Như mắt mưa mai sầu lệ rớt,
Một bài hát trọn nổi buồn qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời