Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 10:02

贈東林總長老

溪聲便是廣長舌,
山色豈非清淨身。
夜來八萬四千偈,
他日何如舉似人。

 

Tặng Đông Lâm tổng trường lão

Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt,
Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân.
Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ,
Tha nhật hà như cử tự nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Suối reo vẫn Pháp âm bất tuyệt
Màu non kia Chân thể Như Lai
Đêm đó tám vạn bốn nghìn kệ
Ngày sau nói lại làm sao đây?


Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Âm vang như tiếng suối rộng dài
Màu non là Thể tính Như Lai                     
Đêm đến tám vạn bốn nghìn kệ
Ngày kia sao nói được cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suối reo ấy vốn tiếng chân âm
Sắc núi khác đâu thanh tịnh thân
Đêm đến bốn nghìn tám vạn kệ
Mai sau nói lại khó vô cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối ấy vốn reo âm tiếng vang,
Sắc non đâu khác tịnh thanh thân.
Đêm về tám vạn bốn nghìn kệ,
Mai sau nói lại khó tha nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời