Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2009 18:35

山村其四

杖藜裹飯去匆匆,
過眼青錢轉手空。
贏得兒童語音好,
一年強半在城中。

 

Sơn thôn kỳ 4

Trượng lê khoả phạn khứ thông thông,
Quá nhãn thanh tiền chuyển thủ không.
Doanh đắc nhi đồng ngữ âm hảo,
Nhất niên cường bán tại thành trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Chính

Xách gậy gói cơm đi vội vã
Tiền vay thoắt đã sạch sành sanh
Nhờ thằng bé nhà giọng hát tốt
Nửa năm sống được ở đô thành


Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gậy lê, cơm gói cứ loay hoay,
Nháy mắt tiền xanh đã trắng tay.
May được cu nhà giọng hát tốt,
Nửa năm hơn sống góc thành này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vội vàng xách gậy gói cơm đi
Vay nợ tiêu vèo sót lại chi
May được bé con ca giọng tốt
Nửa năm lây lất chốn kinh kỳ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vội vàng cơm gói gậy đi ngay,
Vay nợ tiêu nhanh đã trắng tay.
May được nhi đồng ca giọng tốt,
Nửa năm sống tạm chốn thành này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời