Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2009 07:46

山村其二

煙雨蒙蒙雞犬聲,
有生何處不安生。
但令黃犢無人佩,
布谷何勞也勸耕。

 

Sơn thôn kỳ 2

Yên vũ mông mông kê khuyển thanh,
Hữu sinh hà xứ bất an sinh.
Đãn linh hoàng độc vô nhân bội,
Bố cốc hà lao dã khuyến canh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Chính

Mưa mịt mù chó gà vẫn sống
Ở nơi nào mà chả thong dong
Ai mượn khuyên mua trâu bán kiếm?
Ai xui bố cốc giục nhà nông


Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa khói mịt mù tiếng chó gà,
Nơi nào mà sống chẳng an nhà.
Mua trâu bán kiếm ai khuyên mượn?
Bố cốc ai xui giục nông gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời