初到黃州

自笑平生為口忙,
老來事業轉荒唐。
長江繞郭知魚美,
好竹連山覺筍香。
逐客不妨員外置,
詩人例作水曹郎。
隻慚無補絲毫事,
尚費官家壓酒囊。

 

Sơ đáo Hoàng Châu

Tự tiếu bình sinh vị khẩu mang,
Lão lai sự nghiệp chuyển hoang đường.
Trường giang nhiễu quách tri ngư mỹ,
Hảo trúc liên sơn giác duẩn hương.
Trục khách bất phương viên ngoại trí,
Thi nhân lệ tác thuỷ tào lang.
Chỉ tâm vô bổ ty hào sự,
Thượng phí quan gia áp tửu nang.


Tô Thức ngày 18 tháng tám năm Nguyên Phong thứ 2 (1079) chịu Ô Đài thi án, bị giam trong ngục 4 tháng tới ngày 28 tháng chạp, biếm làm Kiểm hiệu thuỷ bộ Viên ngoại lang, Hoàng Châu đoàn luyện phó sứ, bị người của ngự sử đài áp đi. Ngày mồng 1 tháng giêng năm sau (1080) rời kinh, ngày mồng 1 tháng hai tới Hoàng Châu, ngụ cư và ăn cơm với sư tại Định Tuệ thiền viện. Bài thơ này làm trong thời gian đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Cười ta bình sinh miệng nói nhăng
Già rồi sự nghiệp càng hoang đường
Trường giang vỗ bến cho cá béo
Tre rậm đầy non thơm mùi măng
Khách lang bạt khỏi phiền viên ngoại
Lệ nhà thơ ghi sổ tang bồng
Chỉ thẹn không nên chuyện gì hết
Uổng thay dốc túi rượu nhà quan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cười cả đời ta khẩu nghiệp mang
Đến già sự nghiệp vẫn hoang đàng
Sông dài vỗ quách ngon mùi cá
Tre rậm liền non dậy vị măng
Viên ngoại bỏ bê thân khách trú
Người thơ ghi chép việc thôn làng
Chuyện tơ hào dở càng thêm thẹn
Uổng phí dốc hoài túi rượu quan

12.00
Trả lời