Sáng Ngô san nằm ngang đã thấy
Chiều Ngô san đứng dậy sững cao
Ngô san dáng vẻ vốn nhiều
Luôn thay đổi thế để chiều thú vui
Người nhàn nhã đứng nơi gác tía
Thấy thênh thang mọi phía chân trời
Ai bày Thiên Bộ dáng đồi
Để làm biển hiệu chiêu bài cảnh quan
Xa quê mãi mỗi lần xuân tới
Nỗi buồn xuân hơn nỗi buồn thu
Nhớ Trạc Cẩm bơi Bình Hồ
Ngắm Hoành Thuý các nhớ tòa Nga Mi
Lan can chạm đẹp chi được mãi
Chẳng riêng người tựa thấy già nua
Trăm năm hưng phế được thua
Ao đài mai mốt hóa ra gò đồi
Du khách muốn tìm nơi ta tới
Tìm Ngô san dáng núi nằm ngang.