Chiều xuân xuống đất Lạc Dương
Lầu hồng che bởi thùy dương nửa vời
Hồ xanh sóng gợn chơi vơi
Tiệc xưa say, khúc hát khơi ly tình
Dưới hoa nay chỉ một mình

Phong lưu dẫu tiếc, bập bềnh mây bay
Quan san ngắn, khúc tình dài
Tìm thơm chờ bạn sánh vai bây chừ
Gặp nhau tỏ nỗi tương tư
Lầu tây mỏi mắt chờ người, én bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.