郿塢

衣中厚甲行何懼,
塢里金多退足憑。
畢更英雄誰得似,
臍脂自照不須燈。

 

My Ổ

Y trung hậu giáp hành hà cụ,
Ổ lý kim đa thoái túc bằng.
Tất cánh anh hùng thuỳ đắc tự,
Tễ chi tự chiếu bất tu đăng.

 

Dịch nghĩa

Bên trong áo bào có giáp dầy sợ gì,
Trong My Ổ nhiều vàng lui có thể dựa.
Cuối cùng anh hùng đã ai giống được thế?
Mỡ rốn tự chiếu sáng không cần đèn!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Áo giáp đi đường, dầy chẳng sợ,
Vàng nhiều lui dựa vào My Ổ.
Anh hùng rút cuộc đã ai bằng,
Đèn sáng chẳng cần đầy rốn mỡ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trong áo, giáp dày đi chẳng sợ;
Đầy kho, vàng sẵn thoái dư dùng.
“Anh hùng” rốt cuộc ai so được?
Mỡ rốn thay đèn cháy sáng trưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo bào trong có giáp dầy,
Trong My Ổ có vàng đầy dựa an.
Anh hùng rốt cuộc ai bằng?
Mỡ từ rốn sáng không cần đèn đâu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời