Giang, Hán đổ về,
Trên gác nhìn,
Màu nho sẫm biếc.
Vẫn mang theo,
Sông gấm sắc xuân,
Mân, Nga sóng tuyết.
Ông, vị quan hiền dải núi Nam,
Tôi, lữ khách vùng Kiếm các.
Giữa lúc này,
Cảnh vật há vô tình,
Tha thiết nhắc.

Truyện "Giang biểu",
Ông chớ đọc.
Kẻ sĩ cuồng,
Thực đáng tiếc.
Anh Vũ bãi vắng tanh,
Hoa lau hiu hắt.
Cười lũ thư sinh hay đặt truyện,
Tào công, Hoàng Tổ đều xa bặt.
Những mong ông,
Nối vần Lý Trích Tiên,
Theo "Hoàng hạc".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.