Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 16/04/2013 17:17

六月二十日夜渡海

參橫斗轉欲三更,
苦雨終風也解晴。
雲散月明誰點綴,
天容海色本澄清。
空餘魯叟乘桴意,
粗識軒轅奏樂聲。
九死南荒吾不恨,
茲遊奇絕冠平生。

 

Lục nguyệt nhị thập nhật dạ độ hải

Sâm hoành đẩu chuyển dục tam canh,
Khổ vũ chung phong giã giải tình.
Vân tán nguyệt minh thuỳ điểm xuyết,
Thiên dung hải sắc bản trừng thanh.
Không dư Lỗ tẩu thừa phù ý,
Thô thức Hiên Viên tấu nhạc thanh.
Cửu tử nam hoang ngô bất hận,
Tư du kỳ tuyệt quán bình sinh.

 

Dịch nghĩa

Sao sâm ngang đẩu chuyển sắp canh ba
Mưa gió kéo dài cũng đã tạnh
Trăng sang mây tan ai sắp đặt
Mầu trời sắc biển vẫn trong xanh
Không có ý như già Lỗ cưỡi bè ra biển
Hiểu sơ được tiếng nhạc của Hiên Viên
Dẫu chết nhiều lần ở đất Nam cũng không hận
Chơi lần này thú nhất từ trước đến nay


Bài này tuyển từ Tô thức thi tập quyển 43 do Trung Hoa thư cục xuất bản. Sau bảy năm bị biếm ở lĩnh ngoại được tha về bắc, trên đường qua Liêm Châu (nay là Quảng Đông), vượt qua eo biển Quỳnh Châu (nay thuộc Hải Nam), tác giả làm bài này. Trong thơ tác giả biểu hiện gặp sự sống từ nơi chết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Canh ba Sâm xế đẩu chuôi nghiêng
Mưa gió lê thê cũng biết ngừng
Trăng sáng, mây tan ai điểm xuyết
Trời cao biển rộng vẫn xanh trong
Lên bè già Lỗ lòng đâu dám
Nghe nhạc Hiên Viên ý tạm thông
Chín chết Nam Hoang ta chẳng hận
Lần này chơi thấy lạ chưa từng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 17

Sao sâm ngang đẩu chuyển canh ba,
Giông tố thê lương bỗng hiền hoà.
Trăng sáng mây tan ai khéo hoạ,
Màu trời sắc biển sáng tựa hoa.
Không dám cưỡi bè như lão Lỗ,
Gọi là mang máng nhạc Hiên Viên.
Chẳng hận trời nam hay đứt cổ,
Lại thấy vui thú thế mới điên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời