鑪山

鑪山煙鎖浙江潮,
未到平生恨不消。
到得本來無別事,
鑪山煙鎖浙江潮。

 

Lô sơn

Lô sơn yên toả Chiết giang triều,
Vị đáo bình sinh hận bất tiêu.
Đáo đắc bản lai vô biệt sự,
Lô sơn yên toả Chiết giang triều.


Bài thơ này theo một số tài liệu Phật giáo Việt Nam cho rằng của Tô Đông Pha, tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm thấy trong các tư liệu của Trung Quốc cũng như trong các tập thơ của Tô Đông Pha.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó luống mơ màng.
Đến rồi, hoá cũng không gì lạ,
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Khói ngút non Lô sóng Chiết giang  
Khi chưa đến đó luôn mơ màng  
Đến rồi hóa vẫn không gì khác  
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang.


Nguồn: Thiền luận, quyển thượng, Daisetz Teitaro Suzuki, Nxb Tổng hợp TP.HCM, in lần 2, 2005
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng Chiết Giang mờ khói núi Lô
Chưa qua lòng những ước ao mơ
Đến nơi mới rõ nào đâu lạ
Sóng Chiết Giang mờ khói núi Lô

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó mơ màng ước ao.
Đến rồi thấy chẳng lạ nào,
Lô Sơn khói toả, sóng trào Chiết Giang.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mờ khói non Lô triều Triết Giang
Khi chưa đến được tiếc muôn vàn
Đến rồi mới biết không chi lạ
Mờ khói non Lô triều Triết Giang

11.00
Trả lời