Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 22/12/2012 17:45

虔州八景圖

卻從塵外望塵中,
無限樓臺煙雨蒙。
山水照人迷向背,
只憑孤塔認西東。

 

Kiền Châu bát cảnh đồ

Khước tòng trần ngoại vọng trần trung,
Vô hạn lâu đài yên vũ mông.
Sơn thuỷ chiếu nhân mê hướng bối,
Chỉ bằng cô tháp nhận tây đông.

 

Dịch nghĩa

Từ tổng thể cõi trần nhìn một khoảng cõi trần,
Bao nhiêu lâu đài chìm trong mưa mù.
Trước non nước mênh mông làm cho người ta quên phương hướng.
Chỉ còn đỉnh tháp lẻ loi khiến người ta nhìn ra đâu là đông đâu là tây.


Tri châu Kiều Châu là Khổng Tông Hàn làm một toà thành bằng đá, trên thành có tám cảnh đài, mỗi đài vẽ cảnh vật trông thấy, Tô Thức đề thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cõi trần ngoài ngắm cõi trần trong,
Mưa phủ lâu đài lớp khói lồng
Non nước khiến người mê mất hướng,
May nhờ đỉnh tháp biết tây đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ trên nhìn khoảng cõi trần,
Lâu đài mưa phủ chìm dần mù sương.
Nước non khuất nẻo dặm trường,
Lẻ loi đỉnh tháp biết đường đông tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời