Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2018 23:39

和子由送春

夢裏青春可得追?
欲將詩句絆餘暉。
酒闌病客惟思睡,
蜜熟黃蜂亦懶飛。
芍藥櫻桃俱掃地,
鬢絲禪榻兩忘機。
憑君借取法界觀,
一洗人間萬事非。

 

Hoạ Tử Do “Tống xuân”

Mộng lý thanh xuân khả đắc truy?
Dục tương thi cú bán dư huy.
Tửu lan bệnh khách duy tư thuỵ,
Mật thục hoàng phong diệc lãn phi.
Thược dược anh đào câu tảo địa,
Mấn ty thiền tháp lưỡng vong ky (cơ).
Bằng quân tá thủ pháp giới quan,
Nhất tẩy nhân gian vạn sự phi.

 

Dịch nghĩa

Tuổi thanh xuân chỉ còn tìm thấy thấp thoáng trong giấc mộng,
Nên chỉ muốn mượn câu thơ kết dệt cái ánh tà huy còn sót lại của một đời người.
Rượu đã tàn, người mệt mỏi, chỉ tưởng đến giấc ngủ cho xong,
Mật đã chín, mà con ong vàng lại biếng bay.
Thược dược và anh đào rải đầy mặt đất,
Mái tóc bạc trắng và chiếc giường thiền, cả hai cùng lỡ cả.
Chi bằng mượn môn Pháp giới quán của nhà Phật,
Để một lần rửa sách hết vạn sự trong nhân gian, tất cả là không cả.


Bài thơ này làm vào mùa xuân năm Ất Mão 1075, khi làm quan ở Mật Châu.

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Trí

Thanh xuân nay chỉ còn vào mộng
Dệt mấy câu thơ tặng nắng tàn
Người bệnh rượu say thèm ngủ đẫy
Ong vàng mật chín biếng bay ngang
Anh đào thược dược còn vương vãi
Tóc bạc giường thiền đã muộn màng
Đành cậy nhà sư môn giới quán
May chăng buông được chuyện nhân gian

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh xuân thấp thoáng còn trong mộng,
Muốn mượn câu thơ dệt nắng tàn.
Người mệt rượu tàn, thèm giấc ngủ,
Ong vàng mật chín biếng bay sang.
Anh đào thược dược rơi đầy đất,
Tóc bạc giường thiền lỡ cả làng.
Đành mượn Pháp môn là giới quán,
Một lần rửa sạch việc nhân gian,

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lối mộng xuân tình có thể truy
Muốn đem thi cú gửi tà huy
Rượu tàn, khách mệt tìm nơi nghỉ
Mật ngọt, ong vàng biếng bỏ đi
Thược dược, anh đào rơi quét đất
Giường thiền, tóc bạc lỡ làng chi
Mượn môn Pháp giới trong kinh Phật
Rửa sạch cõi đời bao thị phi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời