Thanh xuân nay chỉ còn vào mộng
Dệt mấy câu thơ tặng nắng tàn
Người bệnh rượu say thèm ngủ đẫy
Ong vàng mật chín biếng bay ngang
Anh đào thược dược còn vương vãi
Tóc bạc giường thiền đã muộn màng
Đành cậy nhà sư môn giới quán
May chăng buông được chuyện nhân gian

tửu tận tình do tại