Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2010 19:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2010 05:56

有美堂暴雨

遊人腳底一聲雷,
滿座頑雲撥不開。
天外黑風吹海立,
浙東飛雨過江來。
十分瀲灩金尊凸,
千杖敲鏗羯鼓催。
喚起謪仙泉灑面,
倒傾鮫室瀉瓊瑰。

 

Hữu Mỹ đường bạo vũ

Du nhân cước để nhất thanh lôi,
Mãn toạ ngoan vân bát bất khai.
Thiên ngoại hắc phong xuy hải lập,
Chiết đông phi vũ quá giang lai.
Thập phân liễm diễm kim tôn đột,
Thiên trượng xao khanh yết cổ thôi.
Hoán khởi Trích Tiên tuyền sái diện,
Đảo khuynh giao thất tả quỳnh côi.

 

Dịch nghĩa

Một tiếng sấm ở dưới chân du khách
Mây lì quấn chỗ ngồi dứt không ra
Ngoài biển gió đen thổi đứng sững
Mưa từ chiết Đông kéo qua sông
Chén vàng đầy mười phần tràn cả ra
Nghìn trượng tiếng trống da rung cùng một lúc
Gọi Trích Tiên dậy giội nước vào mặt
Nghiêng lật nhà giao xối ra châu ngọc


Năm Gia Hựu thứ 2 (1057), Mai Chí 梅摯 đi làm tri châu Hàng Châu, Tống Nhân Tông đích thân làm thơ tiễn, trong đó có câu “Địa hữu Ngô sơn mỹ, Đông nam đệ nhất châu” 地有吳山美,東南第一州. Mai Chí sau khi tới Hàng Châu, ở Ngô sơn xây một nhà gọi là Hữu Mỹ đường để ghi nhớ vinh sủng đó. Âu Dương Tu cũng từng viết bài Hữu Mỹ đường ký cho ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Dưới chân du khách tiếng sấm rền
Cả phòng mây mù càng đậm thêm
Ngoài trời gió đen thổi biển động
Triết Đông mưa lớn vượt sông lên
Mực nước mênh mông giống rượu tràn
Ồn ào như thể trống chiêng vang
Trích tiên gọi dậy nước lạnh xối
Đảo lộn nhà giao tuôn ngọc dao


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Một tiếng sấm dưới chân khách dậy
Mây lì ôm quẩn đẩy không ra
Gió đen dựng biển trời xa
Triết Đông mưa trắng cuốn qua Tiền Đường
Mười phần ngập chén vàng sóng sánh
Nghìn trượng cao trống đánh bập bùng
Trích tiên nước tỉnh rượu nồng
Nhà giao lật ngược chảy dòng ngọc châu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời