Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 03:49

後十餘日復至

東君意淺著寒梅,
千朵深紅未暇裁。
安得道人殷七七,
不論時節遣花開。

 

Hậu thập dư nhật phục chí

Đông quân ý thiển trước hàn mai,
Thiên đoá thâm hồng vị hạ tài.
An đắc đạo nhân Ân Thất Thất,
Bất luân thời tiết khiển hoa khai.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đông quân ý cạn tạo hàn mai,
Ngàn đoá thẫm hồng chưa rãnh bày.
Ước có đạo nhân Ân Thất Thất,
Trái mùa vẫn khiến hoa nở ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chúa xuân vụng khiển trước hàn mai,
Nghìn đoá hồng tươi chậm tỏ bày.
Giá có thầy tu Ân Thất Thất,
Gọi hoa bừng nở trước mùa ngay.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông quân cạn ý uốn hàn mai,
Ngàn đoá đỏ bầm chưa xén bày.
Sao được đạo nhân Ân Thất Thất,
Khiến hoa bừng nở trái mùa ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời