Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 19:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2018 12:57

正月廿日與潘郭二生出郊尋春,忽記去年是日同至女王城作詩,乃和前韻

東風未肯入東門,
走馬還尋去歲村。
人似秋鴻來有信,
事如春夢了無痕。
江城白酒三杯釅,
野老蒼顏一笑溫。
已約年年為此會,
故人不用賦招魂。

 

Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận

Đông phong vị khẳng nhập đông môn,
Tẩu mã hoàn tầm khứ tuế thôn.
Nhân tự thu hồng lai hữu tín,
Sự như xuân mộng liễu vô ngân.
Giang thành bạch tửu tam bôi nghiệm,
Dã lão thương nhan nhất tiếu ôn.
Dĩ ước niên niên vi thử hội,
Cố nhân bất dụng phú “Chiêu hồn”.

 

Dịch nghĩa

Gió đông còn chưa chịu vào cửa đông
Dong ngựa đi tìm thôn làng năm ngoái
Người như con nhạn, thu đến có tin
Mọi việc như giấc mơ xuân qua đi không dấu vết
Uống ba chén rượu nồng ở Giang Thành
Ông lão quê vẻ mặt tươi tỉnh nụ cười ấm áp
Đã hẹn là hằng năm gặp nhau ở đây
Bạn thân ơi không cần dùng đến bài phú “Chiêu hồn”


Năm Nguyên Phong thứ 5, bấy giờ tác giả vì vướng vào vụ án thơ Ô Đài, bị biếm về Hoàng Châu. Phan và Quách là Phan Ngạn và Quách Hưng Tôn làm nghề bán thuốc và rượu, là bạn mới của tác giả ở Hoàng Châu. Thành Nữ Vương tên thường gọi là thành Vĩnh An, cách Hoàng Châu về phía đông hơn 10 dặm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cửa đông còn để gió đông ngoài
Dong ngựa tìm qua xóm cũ chơi
Người tựa chim hồng về có hẹn
Việc như giấc mộng dứt là thôi
Giang thành rượu trắng ba chum cạn
Bô lão da xanh một tiếng cười
Đã hẹn năm năm cùng gặp mặt
"Chiêu hồn" khỏi mượn phú, ai ơi


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chưa thấy gió đông đến cửa đông
Tìm thôn năm ngoái ngựa liền dong
Người như thu nhạn mang tin đến
Việc tựa xuân mơ hết dấu không
Ba chén rượu Giang Thành vị đậm
Một cười ông lão xóm vui nồng
Hằng năm đã hẹn nơi này gặp
Bài phú chiêu hồn hẳn chẳng dùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa đông chưa thấy gió đông vào,
Năm ngoái tìm thôn ngựa được trao.
Chim nhạn như người, thu có hẹn,
Việc như giấc mộng vết đâu nào?
Giang Thành ba chén rượu nồng vị,
Ông lão mặt tươi cười ấm sao!
Đã hẹn hằng năm đây gặp mặt,
“Chiêu hồn” chẳng mượn phú câu chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời