Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 03:52

吉祥寺僧求閣名

過眼榮枯電與風,
久長那得似花紅。
上人宴坐觀空閣,
觀色觀空色即空。

 

Cát Tường tự tăng cầu các danh

Quá nhãn vinh khô điện dữ phong,
Cửu trường na đắc tự hoa hồng.
Thượng nhân yến toạ quan không các,
Quan sắc quan không sắc tức không.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió và chớp, tươi xinh, khô héo
Trường cửu không thể ví hoa hồng
Trên tiệc thượng nhân xem gác trống
Xem sắc xem không, không sắc không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió chớp tươi khô qua trước mắt
Bền lâu đâu thể tựa hoa hồng
Sư ông trên gác bên bàn tiệc
Xem sắc, xem không, sắc tức không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước mắt tươi khô gió chớp qua,
Bền lâu đâu thể tựa hồng hoa.
Thượng nhân trên gác bên bàn tiệc,
Xem sắc, xem không, không sắc mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời