Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2010 19:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/07/2010 07:10

八月十五日看潮五絕其四

吳兒生長狎濤淵,
冒利忘生不自憐。
東海若知明主意,
應教斥鹵變桑田。

 

Bát nguyệt thập ngũ nhật khán triều ngũ tuyệt kỳ 4

Ngô nhi sinh trưởng hiệp đào uyên,
Mạo lợi vong sinh bất tự liên.
Đông hải nhược tri minh chủ ý,
Ưng giao xích lỗ biến tang điền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Con ta sinh trưởng chốn ao đầm
Vì lợi liều đâu biết thương thân
Ví như biển hiểu lòng minh chúa
Nên cho biển mặn hoá dâu tằm


Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

NGÔ NHI ( NGÔ NHÂN )

NGÔ NHI ( NGÔ NHÂN ) : là người đất NGÔ ỷ bơi giỏi , lộng thuỷ ở sông Tiền Đường bị chết ,
Tô Thức cảm xúc nên làm những bài thơ này , có phải như vậy không ???

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ao đầm, vốn chỗ ở con ta
Vì lợi quên thân chẳng thiết mà
Ví biển hiểu cho lòng thánh chúa
Bể dâu canh cải khéo bày ra!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con ta sinh trưởng chốn sông trường,
Vì lợi liều mình chẳng xót thương.
Đông hải hiểu cho lòng thánh chúa,
Nên giao ruộng muối biến dâu nương.

Con ta sinh chốn ba đào,
Liều mình vì lợi xót nào thân đâu.
Lòng vua ví biển hiểu sâu,
Nên cho biển hoá ruộng dâu có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời