Lăn tăn sóng gợn tạnh vừa đây
Sắc núi mịt mờ mưa vẫn bay
Tây tử Tây hồ đem để sánh
Điểm trang đậm nhạt ngắm đều say

tửu tận tình do tại