Nam sang chốc đã tháng năm rời,
Đêm vắng khơi tro mưa lạnh rơi.
Che mắt thơ văn nguyên chẳng đọc,
Bên đèn ánh lửa ấm tình người.
Mấy năm lận đận ta lưu lạc,
Nay sống bon chen cháu nửa đời.
Thế sự ông Hàn xưa khỏi khóc,
Bạc đầu đèn ngắn vẫn chưa rời.