Ta ghét thơ Mạnh Giao
Lại làm thể Đông Dã
Bụng đói sôi sục reo
Chuột đói lần vách đá
Thơ từ phế phủ ra
Lại gây sầu phế phủ
Tựa như cá Hoàng Hà
Phun dầu tự nấu nó
Còn ham đồng đấu ca
Quê kệch mường tượng cổ
Cung đào bắn con vịt
Lênh đênh múa áo lá
Không sợ đạp lệch thuyền
Đạp sóng chê đất thó
Vợ tớ sương tuyết trắng
Chân trần giặt vải lụa
Làm vợ gã rong chơi
Không màng ly biệt khổ
Hát khúc chàng giang hồ
Rầu ta mãi cô lữ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại