題沈君琴

若言琴上有琴聲,
放在匣中何不鳴?
若言聲在指頭上,
何不於君指上聽?

 

Đề Thẩm quân cầm

Nhược ngôn cầm thượng hữu cầm thanh,
Phóng tại hạp trung hà bất minh?
Nhược ngôn thanh tại chỉ đầu thượng,
Hà bất ư quân chỉ thượng thính?

 

Dịch nghĩa

Nếu bảo trong đàn có tiếng đàn,
Vì sao đặt vào hộp đàn không kêu?
Nếu bảo trên đầu ngón tay có tiếng,
Sao không nghe ngay trên đầu ngón tay mình?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Ví bảo tiếng đàn, đàn vốn có
Sao nằm trong hộp cứ làm thinh?
Ví bảo tiếng đàn nằm đầu ngón
Sao không nghe phát tự tay anh?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ví bảo tự đàn phát tiếng ra,
Cớ sao trong hộp chẳng ngân nga.
Bảo rằng tiếng ở trên đầu ngón,
Sao tiếng không reo trên ngón ngà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nếu bảo tiếng đàn phát tự đàn,
Đàn nằm trong hộp bặt thanh âm.
Ví bằng tiếng ấy ngân từ ngón,
Sao ngón tay ông lại lặng câm.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Trong đàn đâu có phát âm thanh
Đàn cất kín bưng tiếng chẳng thành
Nếu bảo ngón tay mang tiếng nhạc
Sao không nghe tiếng ngón tay mình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bảo là đàn có tiếng ngân,
Đặt vào trong hộp tiếng đàn hết ngay?
Ngón tay bảo có tiếng hay,
Sao ai lại chẳng nghe tay của mình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nếu bảo trong đàn có tiêng đàn
Sao nằm trong hộp chẳng ngân vang
Tiếng đàn nếu ở trên đầu ngón
Tay bạn không nghe tiếng vọng lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nếu bảo trong đàn có tiếng đàn,
Sao vào trong hộp đàn không vang?
Đàn ngân nếu ở trên đầu ngón,
Sao ngón tay anh lại lặng thầm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời