題西林壁

橫看成嶺側成峰,
遠近高低各不同。
不識廬山真面目,
只緣身在此山中。

 

Đề Tây Lâm bích

Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.

 

Dịch nghĩa

Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay
Hình dáng Lư sơn không thấy thật
Chỉ vì thân giữa núi non này


Bài thơ tác giả làm vào năm Nguyên Phong thứ 7, được mọi người truyền đọc rộng rãi. Thủ pháp “thấy cảnh sinh tình, suy lý” sử dụng trong bài này là nghệ thuật đặc sắc trong thơ cảnh vật sơn thuỷ của tác giả. Tây Lâm tức chùa Càn Minh ở núi Lư.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Nhìn ngang thành dài, nghiêng thành đỉnh
Cao, thấp, gần, xa, thấy khác ngay
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng ở chính nơi này


Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa, mảnh đất quen mà lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo Dục, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Nhìn ngang một dải, nghiêng thấy đỉnh
Xa gần cao thấp lắm dạng hình
Lư Sơn chẳng thu vào tầm mắt
Khi thân đứng giữa núi chênh vênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Nhìn ngang nên dải, nghiêng đỉnh không
Gần xa cao thấp ấy bất đồng
Chẳng rõ Lư Sơn khuôn dạng thật
Bởi thân còn vướng giữa non bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nhìn ngang núi dựng, nhìn nghiêng đỉnh,
Cao thấp xa gần thấy khác nhau.
Chẳng rõ núi Lư khi ngắm sát,
Vì chưng đã biệt chốn này đâu.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhìn ngang thành dãy, nghiêng là ngọn
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay
Hình dáng Lư san không thấy thật
Chỉ vì đang đứng giữa non này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nhìn ngang bao dãy nghiêng bao đỉnh
Gần xa cao thấp khác nào hay
Chẳng hiểu Lư Sơn hình trạng thật
Chỉ tại duyên ta đứng núi này

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngang núi, nghiêng đồi đổi vẻ nhìn
Gần xa cao thấp chẳng tương đồng
Lư Sơn nào biết đâu chân diện
Chỉ tại thân nầy giữa núi chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn ngang một dải, nghiêng non cao,
Cao thấp xa gần lại khác nhau.
Hình dáng Lư sơn không thấy hết,
Vì duyên ta giữa núi non đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh
Cao thấp gần xa thấy khác nhau
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng tại núi non này.

25.00
Trả lời