Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2018 20:02

Chờ em về trước ba mươi
Đò giang cách trở một thời xửa xưa
Truân chuyên con nước giao mùa
Bóng đa côi cút nắng mưa một mình
Bao năm với bấy duyên tình
Ông tơ thắt buộc dáng hình chiêm bao
Đò chiều đậu bến ca dao
Nửa đời chờ đợi nghẹn ngào đáu đau
Có ai vò nát lòng nhau
Mà trầu không hợp với cau, vôi này
Em về lấy áo đựng mây
Tóc thơm chải gió hồn xây luỹ thành
Một mình thổn thức tàn canh
Con tim héo giữa mỏng manh đêm huyền
Thời gian vùn vụt bên hiên
Dạ tràng xe cát trước triền heo may
Thẩn thơ thơ thẩn nhường này
Lượm bao rơi rụng bóng ngày hong phơi
Gọi đò chẳng thấy đò xuôi
Gọi em mãi… ngỡ rằng tôi gọi mình.


II/ 1996

Nguồn: Xanh bóng thời gian (thơ), Tô Ngọc Thạch, NXB Hội nhà văn, 2018