Đêm nay phố bỗng gọi tên
Anh về lạc lối ngõ quên ngã vào

Dấu chân dẫm nát chiêm bao
Cỏ hoa biết phận gục nhào trực buông

Thả em rớt đáy mắt buồn
Chao mình thức giữa đoạn đường không anh.

11/11/2015