15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2012 16:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/07/2015 20:38

Xưởng nông cụ dựng ngay cuối xóm
Bốn hướng trông xa bốn mặt đồng
Bệ mới đặt xong, lờ mới đắp
Bà con tấp nập tạt vào thăm...

Cánh thợ trẻ măng, quần móng lợn
Người xoay mấu gỗ đặt chân đe
Người nheo mắt ngắm lưỡi cưa sắc
Người vác thân cây mới ngả về...

Là mai, là cuốc - sẽ từ đây
Là cả mùa vui chấp chới bay
Nước, phân, cần, giống - cùng lo tốt
Cứ gọi ba mùa nắm chắc tay!

Than xúc qua lò - diêm chửa bật
Lửa đồng đáy mắt đã ngời in
Phải đâu ngọn lửa trong lò sáng
Mà lửa đang bừng giữa trái tim

Cửa tạm che phên, tường mới trát
Đã bay tiếng đục, tiếng rèn vang
Bên kia làm mộc - bên đây nguội
Ấm cả chiều đông một góc làng...


Bình Đà, 1968

Nguồn: Hương cỏ mặt trời, NXB Hà Nội, 1978